VietCapitalBank sẽ tham gia làn sóng M&A ngân hàng

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 26/03/2012 4:57 pm 0 Phản hồi

(Bản Việt) - HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) xin ý kiến được ủy quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị 20% vốn điều lệ của ngân hàng.

Điều này cho thấy, VietCapitalBank đang có ý định tham gia vào làn sóng thâu tóm, sáp nhập ngân hàng (M&A) đã bắt đầu tư cuối năm 2011?

* Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2012

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank)

* VietCapitalBank: Lợi nhuận 2011 tăng gần 4 lần năm trước

Đó là một trong những nội dung tại tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 sẽ diễn ra sáng 28/03 tại TPHCM ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của VietCapitalBank.

Cũng theo tờ trình này, HĐQT đề xuất được thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật tổ chức tín dụng. Đồng thời được quyết định lựa chọn và tiến hành thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý của Ngân hàng trên cơ sở có lợi nhất cho cổ đông và ngân hàng, cũng như quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua một số chỉ tiêu gồm tổng vốn huy động đạt 26,300 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước, tổng tài sản 28,000 tỷ đồng, tăng 65%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 550 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2011 và lợi nhuận sau thuế là 412 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2012 dự kiến là 12% tăng thêm 2% so với năm 2011.

Mức thù lao HĐQT và BKS được đề xuất ở mức 7 tỷ đồng, tăng khoảng 2.2 tỷ đồng so với năm 2011.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:
Liên kết
Viet Capital Securities Ngân hàng Bản Việt Viet Capital Asset Management
Thống kê truy cập Nguyễn Thanh Phượng