Tin vắn chứng khoán ngày 23/3

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 23/03/2012 12:21 pm 1 Phản hồi

(Thời sự) - Những thông tin đáng chú ý ngày 23/3/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 303/2012/TB-SGDHCM ngày 22/03/2012 về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/3/2012 do kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ 30,59 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 306/2012/TB-SGDHCM ngày 22/03/2012 về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HSX) ra khỏi diện diện cảnh báo kể từ ngày 26/3/2012 do công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ đối với Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

* Từ ngày 19/3/2012 – 30/4/2012, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HSX) đăng ký mua lại 4.600 cổ phiếu do nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Nguyên tắc xác định giá là 10.000 đồng. Nguồn vốn mua lại lấy từ thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối.

* Từ ngày 20/1/2012 – 20/3/2012, Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, đã mua 64.920 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do diễn biến giá cổ phiếu không phù hợp với chiến lược của nhà đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 827.796 cổ phiếu, chiếm 5,51% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/3/2012 – 26/5/2012, Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 827.796 cổ phiếu, chiếm 5,51% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/3/2012 – 26/5/2012, ông Phạm Trung Thực, em ông Phạm Tất Thành – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) đăng ký mua 8.160 cổ phiếu, đăng ký bán 8.160 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 8.160 cổ phiếu.

* Từ ngày 26/3/2012 – 26/5/2012, PVFC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đăng ký bán 705.073 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 600.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/4/2012 – 3/6/2012, ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 23.018.800 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 19/1/2012 – 9/3/2012, Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) đăng ký mua lại 500.000 cổ phiếu, đã mua 19.090 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu chưa thuận lợi, số cổ phiếu quỹ hiện công ty đang nắm giữ là 168.241 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/3/2012 – 16/3/2012, ông Trần Văn Thu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HSX) đã bán 181.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 398.100 cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 18/12/2011 – 18/3/2012, Asiavantage Global Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá cổ phiếu NTL không đạt mức giá kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.670.140 cổ phiếu, chiếm 5,771% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 15/3/2012, Vietnam Century Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) đã mua 11.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.563.153 p, chiếm 3,33% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 24/4/2012 – 27/4/2012, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu Khí (mã PXT-HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Victory Hotel, Tp. Hồ Chí Minh.

* Từ ngày 12/12/2011 – 12/3/2012, Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mã CMT-HSX) đăng ký mua 244.770 cổ phiếu, đã mua 161.400 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 716.630 cổ phiếu.

* Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HSX) thông báo bổ nhiệm ông Đào Chí Cương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc chi nhánh BIDV, kể từ ngày 15/3 và bầu ông Nguyễn Thành Công – Phó giám đốc Ban tài chính kế toán là thành viên Ban kiểm soát công ty thay thế ông Đào Mạnh Dương.

* Từ ngày 12/3/2012 – 13/3/2012, ông Nguyễn Huy Quang – Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HSX) đã bán 156.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 188.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 12/1/2012 – 12/3/2012, ông Nguyễn Mạnh Chiến – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HSX) đăng ký bán 65.000 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã bán 43.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do điều kiện thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22.000 cổ phiếu, chiếm 0,147% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cổ phiếu.

* Ngày 16/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng BĐS Sài Gòn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) đã mua 123.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.858.520 cổ phiếu, chiếm 5,14% vốn điều lệ, nhằm mua thêm cổ phiếu CII.

* Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 2012 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 15/3/2012 đến 21/3/2012.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CHP-HNX) được đăng ký giao dịch bổ sung 19.652.810 cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2011/NQ-EVNCHP-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 với giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá là  196.528.100.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (mã BHT-HNX) được niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQĐHĐCĐ số 182/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 20.000.000.000 đồng.

* Từ ngày 21/3/2012 – 18/5/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) đăng ký bán 576.639 cổ phiếu, đăng ký mua 576.639 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.

* Từ ngày 20/3/2012 – 18/5/2012, ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 21/3/2012 – 16/4/2012, ông Phạm Trường Giang – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính.

* Từ ngày 19/3/2012 – 11/5/2012, ông Đoàn Minh Dũng – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD-HNX) đăng ký bán 190.000 cổ phiếu, đăng ký mua 190.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/3/2012 – 27/4/2012, bà Nguyễn Thị Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 19/3/2012 – 18/5/2012, ông Đặng Văn Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đăng ký mua 55.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 21/3/2012 – 18/5/2012, Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct (mã VND-HNX) đăng ký mua 22.346.666 cổ phiếu, nhằm nhận chuyển nhượng của Công ty mẹ.

* Từ ngày 21/3/2012 – 18/5/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, Tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct (mã VND-HNX) đăng ký bán 22.346.666 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc tập đoàn IPA, chuyển giao vốn, chuyển nhượng cho công ty con và liên kết.

* Từ ngày 20/2/2012 – 9/3/2012,  ông Nguyễn Minh Hoàn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 112.800 cổ phiếu, chiếm 11,28% vốn điều lệ.

* Từ ngày 19/3/2012 – 4/5/2012, ông Nguyễn Minh Hoàn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (mã DST-HNX) đăng ký mua 110.000 cổ phiếu, đăng ký bán 110.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 20/3/2012 – 19/4/2012, ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 19/3/2012 – 18/5/2012, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (mã GFC-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phần sở hữu.

* Dự kiến ngày 28/4/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp.

* Dự kiến giữa tháng 4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (mã BHT-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC, số 24/22 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Ngày 18/4/2012, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, địa chỉ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

* Ngày 21/2/2012, INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS NV, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã mua 499.800 cổ phiếu, chiếm 5,05% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) thông báo ông Phạm Quốc Cường, nguyên trợ lý Giám đốc điều hành Công ty, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sản xuất kể từ ngày 10/03/2012.

* Từ ngày 29/2/2012 – 9/3/2012, ông Bùi Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 46.400 cổ phiếu, chiếm 0,66% vốn điều lệ.

* Dự kiến ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 4 Nhà điều hành, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

* Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

* Dự kiến ngày 18/4/2012, Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ (mã APP-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Ngày 25/4/2012, Công ty Cổ phần SOLAVINA (mã SVN-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Phòng họp Công ty Cổ phần SOLAVINA – Số nhà 60, tổ 60, Khu tập thể Thương binh 27/07 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Dự kiến ngày 22/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà,14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

* Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Lớn – Trung tâm Hội nghị Quốc tế – Số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội.

* Ngày 28/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct (mã VND-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 8, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Ngày 12/3/2012, ông Trần Thanh Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đã bán 21.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 210.977 cổ phiếu, chiếm 2,84% vốn điều lệ.

* Từ ngày 9/3/2012 – 14/3/2012, ông Hoàng Văn Quyền – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 120.000 cổ phiếu, chiếm 0,92% vốn điều lệ.

* Ngày 26/4/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 4 trụ sở chính – Số 100 đường Trường Thi, Tp.Thanh Hóa.

* Dự kiến cuối tháng 4/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (mã S27-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Nhà khách Hương Sen số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

* Dự kiến ngày 11/4/2012, Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp. HCM (mã SAP-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại Tp.HCM – 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Tp.HCM.

* Dự kiến từ 23/4/2012 – 25/4/2012, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà – Nhà lô 141 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

* Từ ngày 10/1/2012 – 9/3/2012, ông Lê Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 15.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 152.920 cổ phiếu, chiếm 2,35% vốn điều lệ.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:
Liên kết
Viet Capital Securities Ngân hàng Bản Việt Viet Capital Asset Management
Thống kê truy cập Nguyễn Thanh Phượng