Ngân hàng TMCP Bản Việt: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2011

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 23/04/2012 10:13 am 1 Phản hồi
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Hình Minh Họa)

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Hình Minh Họa)

(Bản Việt) - THÔNG BÁO
(V/v: chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho Cổ đông)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Ngân hàng TMCP Bản Việt

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) của năm 2011 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức: 16h30 ngày 20/4/2012

2. HÌnh thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3. Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2011: 5% mệnh giá; tương đương 500 đồng/cổ phần (một phần có mệnh giá 10.000 đồng)

4. Thời gian chi trả: Từ 8 giờ 00 ngày 27/4/2012

5. Thủ tục chi trả cổ tức:

-Cổ đông cá nhân đã có tài khoản tại Ngân hàng: Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để nhận cổ tức. Nếu uỷ quyền cho người khác nhận thay , người được uỷ quyền mang theo giấy CMND và giấy uỷ quyền.

-Cổ đông tổ chức: Ngân hàng chuyển trực tiếp vào tài khoản quý cổ đông đã có tại Ngân hàng. Trường hợp quý cổ đông chưa mở tài khoản, Ngân hàng sẽ chuyển cổ tức vào tài khoản do cổ đông chỉ định (phí chuyển khoản sẽ do cổ đông thanh toán)

-Cổ đông cá nhân chưa có tài khoản tại Ngân hàng: Ngân hàng sẽ mở tài khoản cho Quý cổ đông, khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông mang

theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng (đính kèm thông báo này) bổ túc hồ sơ mở tài khoản nhận cổ tức. Nếu uỷ quyền cho người khác nhận thay, người được uỷ quyền mang theo bản sao CMND của người uỷ quyền, bản chính CMND của người được uỷ quyền và giấy uỷ quyền (chữ ký trên giấy đăng ký mở tài khoản và giấy uỷ quyền phải do chính Quý cổ đông ký)

-Tổng số tiền chi trả cổ tức mà Quý cổ đông cá nhân được nhận sẽ được ngân hàng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.

6. Địa điểm chi trả cổ tức:
Cổ đông nhận cổ tức tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt trên toàn quốc, chi tiết các địa điểm được đăng tải trên Website: www. VietCapitalBank.com.vn

7. Liên hệ giải quyết vấn đề cổ tức:
Mọi vướng mắc trong vấn đề chi trả cổ tức năm 2011 của Ngân hàng, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

-Điện thoại: (08) 6263 9639 – Ext: (222,214) -Fax: (08) 6291 4293

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt trân trọng thông báo

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN THANH PHƯỢNG

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:
Liên kết
Viet Capital Securities Ngân hàng Bản Việt Viet Capital Asset Management
Thống kê truy cập Nguyễn Thanh Phượng