Eximbank thâu tóm Sacombank: hai bên đạt được thỏa thuận

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 12/03/2012 10:31 am 2 Phản hồi

(Thời sự) - Theo đó, Hội đồng quản trị mới của ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank – mã STB) sẽ có 11 thành viên.

Trong đó, 4 thành viên đến từ Sacombank, 5 thành viên của nhóm cổ đông lớn và 2 thành viên còn lại sẽ là thành viên độc lập. Như vậy, nhóm thâu tóm đã đạt được mục tiêu đầu tiên là có 5 ghế trong HĐQT

Nhiều khả năng ông Đặng Văn Thành vẫn sẽ tiếp tục giữ ghế Chủ tịch HĐQT của Sacombank thêm một thời gian nữa, trong khi đó ghế Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát sẽ là người của nhóm cổ đông lớn.

Eximbank thâu tóm Sacombank

Eximbank thâu tóm Sacombank

Sacombank hiện vẫn chưa xác định thời điểm họp đại hội đồng cổ đông năm nay nhưng dự kiến, vấn đề cơ cấu nhân sự là một trong những nội dung chủ yếu được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp sắp tới.

Mặc dù chưa chốt danh sách cổ đông nhưng nhóm cổ đông lớn mà ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã EIB) làm đại diện hiện nắm giữ khoảng 51% vốn cổ phần của Sacombank, tương đương trên 56,5% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết (trừ đi 10% cổ phiếu quỹ).

Hội đồng quản trị hiện hữu của Sacombank hiện có 7 thành viên, có nhiệm kỳ 4 năm (2011- 2015). Theo điều lệ của Sacombank, thành viên HĐQT có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; nhiệm kỳ của thành viên bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:
Liên kết
Viet Capital Securities Ngân hàng Bản Việt Viet Capital Asset Management
Thống kê truy cập Nguyễn Thanh Phượng